Trimgruppa ble startet i 1998 av Jon Skjeie, som var gruppas første leder.

Gruppa ledes av et styre på 5 personer og et varamedlem. Det avholdes årsmøte hvert år
hvor det velges styre, turkomiteer, komite for drettsmerkeprøver, valgkomite og julebordskomite.

Medlemskontingenten er for tiden på kr. 200,- pr. år og det er for tiden 64 medlemmer.

Medlemmenes alder spenner fra ca. 55 til 80 år. 80 % av medlemmene er mellom 65 og 75 år.

Trimgruppa arrangerer fotturer og sykkelturer i nærmiljøet og i omegnen av Arendal-Grimstad. Turene går i helgene, vår og høst. Vi har også en fast tur til Jylland i pinsen hvert år for å sykle. Det et medlem som arrangerer turene til utlandet. Utenom Danmark har vi hatt tur til Litauen og Italia. Det pleier også å være en tur til Strømstad utpå høsten.

Vi arrangerer idrettsmerkeprøver på Lunderød stadion vår og høst.
Trimgruppa er medarrangør av Skagerakmila hvert år i juni, hvor vi stiller med mange vakter/funksjonærer.

Kontaktpersoner:
Leder:
Terje Lillejord
Telefon: 93 46 22 82
e-post: te-lil@online.no

Kasserer:
Margreth Thorsen
Telefon: 91 33 29 70
e-post: am.thorsen.@gmail.co

Sekretær:
Per S. Clausen
Telefon: 91 35 90 76
e-post: per-cl@online.no